plo00521_2 hdd00296_1 hdd00630_v not00586_1 not01944_v ost00720_1 ost00750_3 pri00490_v

Telefonske centrale

Današnji kurs EURO-a je 118.05 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TC000001 PANASONIC KX-TES824 osnovna konfiguracija 3 ulazne linije 8 lokala Pozvati!
TC000002 PANASONIC KX-TEM824 osnovna konfiguracija 6 ulaznih linija 16 lokala Pozvati!
TC000003 PANASONIC KX-TDA 100 max.broj linija 64 max.broj lokala 64 Pozvati!
TC000004 PANASONIC KX-TDA 200 max.broj priključaka(linije+ lokali)je 216 Pozvati!
TC000005 PANASONIC KX-T82474 Kartica za 8 analognih lokala za centrale KX-TES824 i KX-TEM824 Pozvati!
TC000006 PANASONIC KX-T82480 Kartica za 2 PTT linije i 8 analognih lokala za centrale KX-TES824 i KX-TEM824 Pozvati!
TC000007 PANASONIC KX-T82483 Kartica za 3 PTT linije i 8 hibridnih lokala Pozvati!
TC000008 PANASONIC KX-TDA0161 Kartica za 4 interfona za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
TC000009 PANASONIC KX-TDA0170 Kartica za hibridne lokale KX-7730 za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
TC000010 PANASONIC KX-TDA0171 Kartica za 8 digitalnih lokala za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
TC000011 PANASONIC KX-TDA0173 Kartica za 8 analognih lokala za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
TC000012 PANASONIC KX-TDA0174 Kartica za 16 analognih lokala za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
TC000013 PANASONIC KX-TDA0180 Kartica za 8 ulaznih linija za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 15.000,00
TC000014 PANASONIC KX-TDA0181 Kartica za 16 analognih linija za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
TC000015 PANASONIC KX-TDA0284 Kartica za 4 BRI ISDN linije za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
TC000016 PANASONIC KX-TDA0288 Kartica za 8 BRI ISDN linija za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
TC000017 PANASONIC KX-TDA0290 Karitca za 1 PRI ISDN liniju za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV