Bežični telefoni

Današnji kurs EURO-a je 118.205 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TEL000024 PANASONIC KX-TG 1100 Pozvati!
TEL000025 PANASONIC KX-TG 1102 Pozvati!
TEL000026 PANASONIC KX-TG 1311 Pozvati!
TEL000027 PANASONIC KX-TG 1312 Pozvati!
TEL000028 PANASONIC KX-TG6411 Pozvati!
TEL000029 PANASONIC KX-TG6412 Pozvati!
TEL000030 PANASONIC KX-TG6421 Pozvati!
TEL000031 PANASONIC KX-TG7301 Pozvati!
TEL000032 PANASONIC KX-TG7302 Pozvati!
TEL000033 PANASONIC KX-TG7321 Pozvati!
TEL000034 PANASONIC KX-TG8011 Pozvati!
TEL000035 PANASONIC KX-TG8012 Pozvati!
TEL000036 PANASONIC KX-TG8021 Pozvati!
TEL000037 PANASONIC KX-TG8411 Pozvati!
TEL000038 PANASONIC KX-TG8412 Pozvati!
TEL000039 PANASONIC KX-TG8421 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV