Instalaciona žica

Današnji kurs EURO-a je 118.205 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000202 TI20 (KATALOG ) Pozvati!
TK000203 TI20 2 x 0,5 5.05
TK000204 TI20 2 x 0,6 7.03
TK000205 TI20 2 x 0,8 12.00
TK000206 Telefonska instalaciona-montažna žica TM 20 (KATALOG) Pozvati!
TK000207 TM20 2 x 0,4 4.02
TK000208 TM20 2 x 0,5 6.22
TK000209 TM20 2 x 0,6 8.39
TK000210 TM20 2 x 0,8 14.61
TK000211 TM20 3 x 0,5 8.78
TK000212 TM20 3 x 0,6 12.60
* U cenu nije uračunat PDV