PANASONIC KX-T82483 Kartica za 3 PTT linije i 8 hibridnih lokala

Kartica za 3 PTT linije i 8 hibridnih lokala ( moguće je instalirati analogne telefone i sitemske telefone )Panasonic KX-TE82483CE se instalira na telefonskim centralama Panasonic KX-TES824

Porez: 18%

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV