PANASONIC KX-TDA0170 Kartica za hibridne lokale KX-7730 za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200

Kartica za hibridne lokale Panasonic KX-TDA0170

U nameri da korisnicima starih sistemskih telefonskih aparata ( Panasonic KX-T7030 , Panasonic KX-T7730, itd .) obezbedi mogućnost korišćenja istih na novim telefonskim centralama (Panasonic KX-TDA100 i KX-TDA200 . ) , Panasonic je napravio hibridnu karticu Panasonic KX-TDA0170 na kojoj je moguće instalirati 8 starih sistemskih telefona ili analogne telefone .

Porez: 18%

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV