PANASONIC KX-TDA0180 Kartica za 8 ulaznih linija za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200

Kartica za analogne linije Panasonic KX-TDA0180

Kartica za 8 analognih linija Panasonic KX-TDA0180 instalira se na telefonskoj centrali
Panasonic KX-TDA100 i KX-TDA200 .

Porez: 20%

Cena (RSD): 15.000,00
* U cenu nije uračunat PDV