fot00478_1 kar00157_v not00103_v ost00729_v ost00730_1 pri00502_v tvt00056_2 ups00127_v

Izvođenje novih telefonskih vazdušnih vodova

Ukoliko imate potrebu da povežete Vaš objekat sa PTT izvodom koji je na banderi ili ako želite da povežete više objekata vazdušnim vodovima pozovite nas!

Vršimo postavljanje telefonskih bandera, montažu konzola,PSK opreme i zatezanje samonosivih kablova.Vazdušne vodove završavamo u VVD kutijama,PSK kutijama i RO razvodnim ormanima.Svi kablovi i prateća oprema su visokog kvaliteta.Kapacitet kablova zavisi od od broja potrebnih linija i od zahteva naručioca.

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV