fot00037_v kar00176_v bim00011_v ost00715_v ost00720_1 pri00490_v pri00502_v ups00127_v

Izvođenje novih telefonskih vazdušnih vodova

Ukoliko imate potrebu da povežete Vaš objekat sa PTT izvodom koji je na banderi ili ako želite da povežete više objekata vazdušnim vodovima pozovite nas!

Vršimo postavljanje telefonskih bandera, montažu konzola,PSK opreme i zatezanje samonosivih kablova.Vazdušne vodove završavamo u VVD kutijama,PSK kutijama i RO razvodnim ormanima.Svi kablovi i prateća oprema su visokog kvaliteta.Kapacitet kablova zavisi od od broja potrebnih linija i od zahteva naručioca.

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV