cas00640_2 hdd00630_v not00103_v not00586_1 not01946_1 ost00750_3 pri00757_1 ups00127_v

Montaža gateway uređaja na telefonsku centralu

GSM Gateway se povezuje na fiksni telefon ili telefonsku centralu. Pomoću SIM kartice usmerava pozive sa fiksne telefonije na mobilnu telefoniju. Na ovaj način, iako poziva sa fiksnog aparata, korisnik telefonira u okviru mobilne mreže i na taj način ostvaruje značajne uštede.

Na gornjoj slici je primer povezivanja 4 gateway uređaja na telefonsku centralu.

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV