vtlan4_v tw-3-6 telefonske-centrale-PANASONIC-KX-TES824-FET-D.O.O-BEOGRAD TEL-0095.jpg-300x199 TALAT010-300x224 Sistemski-telefon-PANASONIC-KX-T7735-FET-DOO-BEOGRAD-230x300 Sistemski-telefon-PANASONIC-KX-T7636CE-FET-DOO-BEOGRAD sistemski-telefon-KX-T7630CE-FET-DOO-BEOGRAD

Servis i održavanje kućnih telefonskih centrala

Servisiramo i održavamo sve tipove kućnih telefonskih centrala marke

„PANASONIC“

Na gornjim fotografijama je prikazan servis telefonske centrale Panasonic KX-TDA100.Uz centralu je prikazana i njena prateća oprema Gateway uređaji i rezervno napajanje.


Vršimo defektažu kvara,popravku ili zamenu delova i programiranje.

Servis i održavanje se obavlja po pozivu ili po Ugovoru o održavanju.

Obezbeđeni rezervni delovi.

Prijava kvarova:
011-6161-677
011-6164-283
011-6164-295
011-6166-608

e-mail:office@fet.rs

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV

No comments yet.

Leave a Reply