plo00521_2 kar00157_v mon00254_2 not00103_v not00888_v pri00757_1 tvt00056_2 ups00127_v

Defiskalizacija kase

DEFISKALIZACIJA 

PROCEDURA PRILIKOM DEFISKALIZACIJE:

Za preduzetnike

 • Registrovali ste prestanak obavljanja delatnosti vaše radnje u APR-u
 • Dostavljate nam neophodnu dokumentaciju:
  • Fotokopiju Rešenja o zatvaranju iz APR-a
  • Vašu fiskalnu kasu sa GPRS terminalom i servisnom knjižicom
 • Potpisujete i overavavate dokumenta koja mi generišemo ili ih sami popunite ovde: 
  • Zahtev za defiskalizaciju
  • Raskid Ugovora sa Telekomom za SIM karticu u GPRS terminalu

 

 • PROCES DEFISKALIZACIJE TRAJE  2 RADNA DANA
 • Preuzimate vaš defiskalizovani fiskalni uredjaj i GPRS terminal u prostorijama našeg servisa.

Za privredna društva – preduzeća

 • Dostavljate nam neophodnu dokumentaciju:
  • Fotokopiju Odluke o prestanku rada maloprodajnog objekta
  • Vašu fiskalnu kasu sa GPRS terminalom i servisnim knjižicama
  • Potpisujete i overavavate dokumenta koja mi generišemo
  • Zahtev za defiskalizaciju
  • Raskid Ugovora sa Telekomom za SIM karticu u GPRS terminalu

 

 • PROCES DEFISKALIZACIJE TRAJE  2 RADNA DANA
 • Preuzimate vaš defiskalizovani fiskalni uredjaj i GPRS terminal u prostorijama našeg servisa.
Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV