Fiskalizacija kase

FISKALIZACIJA 

PROCEDURA PRILIKOM FISKALIZACIJE:

 • registrovali ste vaše preduzeće/agenciju/preduzetničku radnju u APR-u
 • uradili ste pečat
 • otvorili ste poslovni račun u banci
 • prijavili ste se u Poreskoj upravi gde otpočinjete delatnost
 • Kod nas ste odabrali fiskalni uredjaj
 • Dostavljate nam neophodnu dokumentaciju:
  • Fotokopiju Rešenja iz APR-a
  • Fotokopiju PIB-a
  • Fotokopiju Prijave za ulazak u PDV (ukoliko to želite)
  • Za preduzeće: Odluku o početku obavaljanja delatnosti na adresi objekta
  • Fotokopiju lične karte ovlašćenog lica za potpisivanje (osnivač, vlasnik ili direktor)
  • Potpisujete i overavavate dokumenta koja mi generišemo :
  • TELEKOM zahtev za pristup korporativnoj mreži
  • TELEKOM Ugovor
  • Izjavu da niste u PDV-u (ukoliko se tako odlučite)

 

 • PROCES FISKALIZACIJE TRAJE (2-3 radna dana)
 • Preuzimate vaš fiskalizovani fiskalni uredjaj u prostorijama našeg servisa gde ćemo vas obučiti za samostalni rad sa fiskalnim uredjajem kao i sa ostalim obavezama i detaljima vezanim za održavanje u garantnom i postgarantnom roku.
Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV