GPRS terminal TERC F1 – LOGIC

TERC  F1

GPRS terminal za daljinsko očitavanje fiskalne memorije

http://www.eierc.com/slike_fis/tercF1.gif

  • Bežični prenos preko sistema mobilne telefonije omogućava:
    • očitavanje fiskalne memorije za potrebe Poreske uprave
    • upis i čitanje artikala i prometa za potrebe korisnika
  • Ekonomičan prenos podataka preko GPRS komunikacije
  • Jednostavno rukovanje i vizuelna indikacija statusa uređaja
  • Transparentno korišćenje bar-kod čitača i drugih periferijskih uređaja
  • Rad sa svim modelima kasa iz programa Tehnicom Informatike

Detaljnije informacije o karakteristikama i radu GPRS terminala TERC F1 možete videti putem linka:

Korisnicko uputstvo za TercF1

Cena (RSD): 16.614,00
* U cenu nije uračunat PDV