Ispitna viljuška za Krone reglete 4-polne

Ispitna viljuška za Krone reglete.

Služi za ispitivanje telefonske instalacije ka centrali i ka korisniku

u isto vreme,bez vađenja i okretanja ispitne viljuške.

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV