Izvođenje novih telefonskih vazdušnih vodova

Ukoliko imate potrebu da povežete Vaš objekat sa PTT izvodom koji je na banderi ili ako želite da povežete više objekata vazdušnim vodovima pozovite nas!

Vršimo postavljanje telefonskih bandera, montažu konzola,PSK opreme i zatezanje samonosivih kablova.Vazdušne vodove završavamo u VVD kutijama,PSK kutijama i RO razvodnim ormanima.Svi kablovi i prateća oprema su visokog kvaliteta.Kapacitet kablova zavisi od od broja potrebnih linija i od zahteva naručioca.

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV