J-H(St)H (KATALOG)

J-H(St)H

TEŠKOGORIVI TELEFONSKI INSTALACIONI KABL SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD BEZHALOGENE MASE – INSTALACIONI HALOGEN-FREE
TK000153

Standard: DIN VDE 0815
Opseg radne temperature: -5°C to +50°C
Opseg temperature pri polaganju: -30°C to +70°C
Konstrukcija: bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm,
izolacija od HFFR-mase,tipa HI2
žile su upredene u parice,
jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva,

pojasna izolacija od najmanje jedne poliester trake,
ekran od Al-poliester trake i uzdužno upuštene bakarne žice,
bezhalogeni omotač sive boje, tipa HM2

Upotreba: Bezhalogeni instalacioni kablovi sa poboljšanim karakteristikama u slučaju požara, koriste se za prenos telefonskih signala,signala za merenje i kontrolnih signala. Širenje požara je otežano usled velikog oksidacionog indeksa izolacionog materijala koji u slučaju požara ne ispušta korozivne gasove. Najviše se koriste za telekomunikacione unutrašnje instalacije, i na mestima sa povećanom opasnošću od nastanka požara, takođe i stalne instalacije u i iznad maltera u suvim i zatvorenim prostorijama.
Pakovanje: na koturove od 100, 200 i 250 m.

KATALOG

J-H(St)H KATALOG

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV