Fleksibilni provodnici

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
AP000001 AP 0,5 Pozvati!
AP000002 AP 0,75 Pozvati!
AP000003 AP 1 Pozvati!
AP000004 AP 1,5 Pozvati!
AP000005 AP 2,5 Pozvati!
AP000006 AP 4 Pozvati!
AP000007 AP 6 Pozvati!
AP000008 AP 10 Pozvati!
AP000009 AP 16 Pozvati!
AP000010 AP 25 Pozvati!
AP000011 AP 35 Pozvati!
AP000012 AP 50 Pozvati!
AP000013 AP 70 Pozvati!
AP000014 AP 95 Pozvati!
AP000015 AP 120 Pozvati!
P/F00001 P/F 1 x 0,5RF Pozvati!
P/F00002 P/F 1 x 0,75RF Pozvati!
P/F00003 P/F 1 x 1,0RF Pozvati!
P/F00004 P/F 1 x 1,5RF Pozvati!
P/F00005 P/F 1 x 2,5RF Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV