Telefonski utikači i adapteri

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
IMAT0022 Utikač tropolni telefonski Pozvati!
IMAT0023 Utikač adapter (tropolni utikač+mikroutičnica)-okrugli Pozvati!
IMAT0024 Utikač adapter (tropolni utikač+mikroutičnica)-kosi Pozvati!
IMAT0025 Utikač adapter(tropolni utikač+2mikroutičnice+tropol.utičnica) Pozvati!
IMAT0026 Produžetak za kabal Ž/Ž 6/4 Pozvati!
IMAT0027 Razdelnik M/2Ž Pozvati!
IMAT0028 Razdelnik Ž/2Ž Pozvati!
IMAT0029 Razdelnik M/3Ž Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV