Telefonija

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000055 TK59 35x4x0.6 GM Pozvati!
TK000056 TK59 40x4x0.6 GM Pozvati!
TK000057 TK59 45x4x0.6 GM Pozvati!
TK000058 TK59 50x4x0.6 GM Pozvati!
TK000059 TK59 60x4x0.6 GM Pozvati!
TK000060 TK59 75x4x0.6 GM Pozvati!
TK000061 TK59 100x4x0.6 GM Pozvati!
TK000062 TK59 125x4x0.6 GM Pozvati!
TK000063 TK59 150x4x0.6 GM Pozvati!
TK000064 TK59 175x4x0.6 GM Pozvati!
TK000065 TK59 200x4x0.6 GM Pozvati!
TK000066 TK59 250x4x0.6 GM Pozvati!
TK000067 TK59 300x4x0.6 GM Pozvati!
TK000068 TK59 1x4x0.8 M Pozvati!
TK000069 TK59 3x4x0.8 M Pozvati!
TK000070 TK59 5x4x0.8 M Pozvati!
TK000071 TK59 10x4x0.8 GM Pozvati!
TK000072 TK59 15x4x0.8 GM Pozvati!
TK000073 TK59 20x4x0.8 GM Pozvati!
TK000074 TK59 25x4x0.8 GM Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV