Telefonija

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000285 TK DSL (30) 59 50x2x0.6 GM Pozvati!
TK000286 TK DSL (30) 59 60x2x0.6 GM Pozvati!
TK000287 TK DSL (30) 59 70x2x0.6 GM Pozvati!
TK000288 TK DSL (30) 59 80x2x0.6 GM Pozvati!
TK000289 TK DSL (30) 59 90x2x0.6 GM Pozvati!
TK000290 TK DSL (30) 59 100x2x0.6 GM Pozvati!
TK000291 TK DSL (30) 59 150x2x0.6 GM Pozvati!
TK000292 TK DSL (30) 59 200x2x0.6 GM Pozvati!
TK000293 TK DSL (30) 59 250x2x0.6 GM Pozvati!
TK000294 TK DSL (30) 59 300x2x0.6 GM Pozvati!
TK000295 TK DSL (30) 59 1x2x0.4 MR Pozvati!
TK000296 TK DSL (30) 59 2x2x0.4 MR Pozvati!
TK000297 TK DSL (30) 59 3x2x0.4 MR Pozvati!
TK000298 TK DSL (30) 59 5x2x0.4 MR Pozvati!
TK000299 TK DSL (30) 59 6x2x0.4 MR Pozvati!
TK000300 TK DSL (30) 59 10x2x0.4 MR Pozvati!
TK000301 TK DSL (30) 59 20x2x0.4 MR Pozvati!
TK000302 TK DSL (30) 59 30x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000303 TK DSL (30) 59 40x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000304 TK DSL (30) 59 50x2x0.4 GMR Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV