Telefonija

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000296 TK DSL (30) 59 2x2x0.4 MR Pozvati!
TK000297 TK DSL (30) 59 3x2x0.4 MR Pozvati!
TK000298 TK DSL (30) 59 5x2x0.4 MR Pozvati!
TK000299 TK DSL (30) 59 6x2x0.4 MR Pozvati!
TK000300 TK DSL (30) 59 10x2x0.4 MR Pozvati!
TK000301 TK DSL (30) 59 20x2x0.4 MR Pozvati!
TK000302 TK DSL (30) 59 30x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000303 TK DSL (30) 59 40x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000304 TK DSL (30) 59 50x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000305 TK DSL (30) 59 60x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000306 TK DSL (30) 59 70x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000307 TK DSL (30) 59 80x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000308 TK DSL (30) 59 90x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000309 TK DSL (30) 59 100x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000310 TK DSL (30) 59 150x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000311 TK DSL (30) 59 200x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000312 TK DSL (30) 59 250x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000313 TK DSL (30) 59 300x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000314 TK DSL (30) 59 1x2x0.6 MR Pozvati!
TK000315 TK DSL (30) 59 2x2x0.6 MR Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV