Telefonija

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000385 TI DSL (60) 58 5x2x0.4 Pozvati!
TK000386 TI DSL (60) 58 6x2x0.4 Pozvati!
TK000387 TI DSL (60) 58 10x2x0.4 Pozvati!
TK000388 TI DSL (60) 58 20x2x0.4 Pozvati!
TK000389 TI DSL (60) 58 30x2x0.4 Pozvati!
TK000390 TI DSL (60) 58 40x2x0.4 Pozvati!
TK000391 TI DSL (60) 58 50x2x0.4 Pozvati!
TK000392 TI DSL (60) 58 1x2x0.6 Pozvati!
TK000393 TI DSL (60) 58 2x2x0.6 Pozvati!
TK000394 TI DSL (60) 58 3x2x0.6 Pozvati!
TK000395 TI DSL (60) 58 5x2x0.6 Pozvati!
TK000396 TI DSL (60) 58 6x2x0.6 Pozvati!
TK000397 TI DSL (60) 58 10x2x0.6 Pozvati!
TK000398 TI DSL (60) 58 20x2x0.6 Pozvati!
TK000399 TI DSL (60) 58 30x2x0.6 Pozvati!
TK000400 TI DSL (60) 58 40x2x0.6 Pozvati!
TK000401 TI DSL (60) 58 50x2x0.6 Pozvati!
TK000402 TI DSL (60) 58 100x2x0.6 Pozvati!
TK000403 TK DSL (30) 59 GMRL 1x2x0.4 Pozvati!
TK000404 TK DSL (30) 59 GMRL 2x2x0.4 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV