Telefonija

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000425 TK DSL (30) 59 UM 2x2x0.65 Pozvati!
TK000426 TK DSL (30) 59 UM 3x2x0.65 Pozvati!
TK000427 TK DSL (30) 59 UM 5x2x0.65 Pozvati!
TK000428 TK DSL (30) 59 UM 6x2x0.65 Pozvati!
TK000429 TK DSL (30) 59 UM 10x2x0.65 Pozvati!
TK000430 TK DSL (30) 59 UM 20x2x0.65 Pozvati!
TK000431 TK DSL (30) 59 UM 30x2x0.65 Pozvati!
TK000432 TK DSL (30) 59 UM 40x2x0.65 Pozvati!
TK000433 TK DSL (30) 59 UM 50x2x0.65 Pozvati!
TK000434 TK DSL (30) 59 UM 60x2x0.65 Pozvati!
TK000435 TK DSL (30) 59 UM 70x2x0.65 Pozvati!
TORM001 Izvodni telefonski orman tip ITO 1 NA ZID Pozvati!
TORM002 Izvodni telefonski orman tip ITO 2 NA ZID Pozvati!
TORM003 Izvodni telefonski orman tip ITO 3 NA ZID Pozvati!
TORM004 Izvodni telefonski orman tip ITO 4 NA ZID Pozvati!
TORM005 Izvodni telefonski orman tip ITO 1 U ZID Pozvati!
TORM006 Izvodni telefonski orman tip ITO 2 U ZID Pozvati!
TORM007 Izvodni telefonski orman tip ITO 3 U ZID Pozvati!
TORM008 Izvodni telefonski orman tip ITO 4 U ZID Pozvati!
TORM009 Razvodni telefonski orman tip RO-1 NA ZID Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV