DSL KABLOVI

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000291 TK DSL (30) 59 150x2x0.6 GM Pozvati!
TK000292 TK DSL (30) 59 200x2x0.6 GM Pozvati!
TK000293 TK DSL (30) 59 250x2x0.6 GM Pozvati!
TK000294 TK DSL (30) 59 300x2x0.6 GM Pozvati!
TK000295 TK DSL (30) 59 1x2x0.4 MR Pozvati!
TK000296 TK DSL (30) 59 2x2x0.4 MR Pozvati!
TK000297 TK DSL (30) 59 3x2x0.4 MR Pozvati!
TK000298 TK DSL (30) 59 5x2x0.4 MR Pozvati!
TK000299 TK DSL (30) 59 6x2x0.4 MR Pozvati!
TK000300 TK DSL (30) 59 10x2x0.4 MR Pozvati!
TK000301 TK DSL (30) 59 20x2x0.4 MR Pozvati!
TK000302 TK DSL (30) 59 30x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000303 TK DSL (30) 59 40x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000304 TK DSL (30) 59 50x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000305 TK DSL (30) 59 60x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000306 TK DSL (30) 59 70x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000307 TK DSL (30) 59 80x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000308 TK DSL (30) 59 90x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000309 TK DSL (30) 59 100x2x0.4 GMR Pozvati!
TK000310 TK DSL (30) 59 150x2x0.4 GMR Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV