Telefonski kablovi

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000089 TK59-U 5x4x0.4 Pozvati!
TK000090 TK59-U 10x4x0.4 Pozvati!
TK000091 TK59-U 15x4x0.4 Pozvati!
TK000092 TK59-U 20x4x0.4 Pozvati!
TK000093 TK59-U 25x4x0.4 Pozvati!
TK000094 TK59-U 30x4x0.4 Pozvati!
TK000095 TK59-U 1x4x0.6 Pozvati!
TK000096 TK59-U 3x4x0.6 Pozvati!
TK000097 TK59-U 5x4x0.6 Pozvati!
TK000098 TK59-U 10x4x0.6 Pozvati!
TK000099 TK59-U 15x4x0.6 Pozvati!
TK000100 TK59-U 20x4x0.6 Pozvati!
TK000101 TK59-U 25x4x0.6 Pozvati!
TK000102 TK59-U 30x4x0.6 Pozvati!
TK000103 TK59-U 1x2x0.8 Pozvati!
TK000104 TK59-U 1x4x0.8 Pozvati!
TK000105 TK59-U 3x4x0.8 Pozvati!
TK000106 TK59-U 5x4x0.8 Pozvati!
TK000107 TK59-U 10x4x0.8 Pozvati!
TK000108 TK59-U 15x4x0.8 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV