Telefonski kablovi

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000130 J-Y(St)Y 40 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000131 J-Y(St)Y 50 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000132 J-Y(St)Y 61 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000133 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000134 J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000135 J-Y(St)Y 3 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000136 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000137 J-Y(St)Y 5 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000138 J-Y(St)Y 6 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000139 J-Y(St)Y 7 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000140 J-Y(St)Y 8 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000141 J-Y(St)Y 9 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000142 J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000143 J-Y(St)Y 12 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000144 J-Y(St)Y 14 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000145 J-Y(St)Y 15 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000146 J-Y(St)Y 16 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000147 J-Y(St)Y 20 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000148 J-Y(St)Y 24 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000149 J-Y(St)Y 30 x 2 x 0,8 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV