Telefonski kablovi

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000150 J-Y(St)Y 40 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000151 J-Y(St)Y 50 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000152 J-Y(St)Y 61 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000153 J-H(St)H (KATALOG) Pozvati!
TK000154 J-H(St)H 1 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000155 J-H(St)H 2 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000156 J-H(St)H 3 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000157 J-H(St)H 4 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000158 J-H(St)H 5 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000159 J-H(St)H 6 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000160 J-H(St)H 7 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000161 J-H(St)H 8 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000162 J-H(St)H 9 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000163 J-H(St)H 10 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000164 J-H(St)H 12 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000165 J-H(St)H 14 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000166 J-H(St)H 15 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000167 J-H(St)H 16 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000168 J-H(St)H 20 x 2 x 0.6 Pozvati!
TK000169 J-H(St)H 24 x 2 x 0.6 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV