Telefonski kablovi

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000190 J-H(St)H 30 x 2 x 0.8 Pozvati!
TK000191 J-H(St)H 40 x 2 x 0.8 Pozvati!
TK000192 J-H(St)H 50 x 2 x 0.8 Pozvati!
TK000193 J-H(St)H 61 x 2 x 0.8 Pozvati!
TK000194 TC 44 (KATALOG) Pozvati!
TK000195 TC 44 5x2x0.5 K Pozvati!
TK000196 TC 44 10x2x0.5 K Pozvati!
TK000197 TC 44 15x2x0.5 K Pozvati!
TK000198 TC 44 20x2x0.5 K Pozvati!
TK000199 TZ 44 (KATALOG) Pozvati!
TK000200 TZ 44 25x4x0.6 EG Pozvati!
TK000201 TZ 44 50x4x0.6 EG Pozvati!
TK000202 TI20 (KATALOG ) Pozvati!
TK000203 TI20 2 x 0,5 Pozvati!
TK000204 TI20 2 x 0,6 Pozvati!
TK000205 TI20 2 x 0,8 Pozvati!
TK000206 TM20 (KATALOG) Pozvati!
TK000207 TM20 2 x 0,4 Pozvati!
TK000208 TM20 2 x 0,5 Pozvati!
TK000209 TM20 2 x 0,6 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV