LINEARNE PLUSLINE Pro HALOGENE 2.000h

Halogene sijalice se ističu po svoj blistavosti i mogućnosti upotrebe kako za opšte tako i za naglašeno osvetljenje. Halogena svetlost stvara dobar kontrast i podstiče na aktivnost i kreativnost.
Pod halogenom svetlošću boje izgledaju sveže, a predmeti od hroma, kristala i srebra dobijaju naglašen privlačan izgled.
Brojni raspoloživi tipovi sijalica nude slobodu u kreiranju individualnih rešenja u osvetljenju onda kada cilj nije samo funkcionalno osvetljenje prostora nego se javlja i potreba za vizuelnim komforom i stvaranjem prijatnog ambijenta. One mogu da obezbede blistavu ili prijatnu svetlost, svetlost bez senki ili oštro definisanu svetlost uskog snopa za mnoge primene u osvetljenju, kao i za stvaranje kreativnog ličnog naglaska.
U poređenju sa inkandescentnim izvorima svetlosti, halogene sijalice imaju višu temperaturu boje  dajući pri tom svetlosti svežinu i oštrinu.

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV