Montaža gateway uređaja na telefonsku centralu

GSM Gateway se povezuje na fiksni telefon ili telefonsku centralu. Pomoću SIM kartice usmerava pozive sa fiksne telefonije na mobilnu telefoniju. Na ovaj način, iako poziva sa fiksnog aparata, korisnik telefonira u okviru mobilne mreže i na taj način ostvaruje značajne uštede.

Na gornjoj slici je primer povezivanja 4 gateway uređaja na telefonsku centralu.

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV