Montaža kućnih telefonskih centrala

Koristeći naše znanje i ogromno iskustvo u oblasti telefonije, sagledavamo potrebe naših korisnika.Predlažemo najoptimalnija rešenja i izrađujemo idejne projekte kako bi zadovoljili sve potrebe korisnika i omogućili mu da što efikasnije obavlja svoj osnovni posao i da koristeći predloženu opremu ostvaruje značajne uštede.

Montažu telefonskih centrala vršimo na zid ili u rack orman.

Na gornjoj slici je prikazana  telefonska  centrala tipa PANASONIC KX-TDA200. Kompletan razvod i ožičenje je urađeno na patch i voice panelima.

Na gornjoj slici je predstavljeno idejno rešenje za postepeno uvođenje IP telefonije.

Postojeća centrala se umrežava sa IP centralom, na koju se automatski priključuju svi android telefoni koji na taj način postaju lokali IP centrale i sa kojom komuniciraju u lokalu ,pod uslovom da imaju besplatnu konekciju sa internetom putem Wi-Fi.
Postepenim ugrađivanjem IP telefonskih aparata dolazi se u situaciju da više nema potrebe za starom centralom i u toj situaciji se ona demontira.

FET d.o.o.Beograd u svojoj ponudi ima i:
-Programiranje telefonske centrale po zahtevu korisnika
-Programiranje sistemskih aparata po zahtevu korisnika
-Izrada tehničke dokumentacije
-Održavanje telefonskih centrala, opreme i instalacija u garantnom
i van garantnom roku
– Sklapamo ugovore o održavanju ili dolazimo po pozivu.

PRIJAVA KVAROVA NA TELEFONSKIM CENTRALAMA:
011-6161677
011-6164283
011-6164295
011-6166608

e-mail:office@fet.rs

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV