Montaža rezervnog napajanja za telefonsku centralu

FET d.o.o.Beograd projektuje i izvodi rezervno napajanje za Vašu telefonsku centralu.

Prikaz montaže baterija za neprekidno napajanje na telefonskoj centrali PANASONIC KX-TDA200. Služi da u slučaju nestanka struje obezbedi nesmetan dolazni i odlazni telefonski saobraćaj. Baterije su punjene želatinom i namenjene su za upotrebu u radnim prostorijama.

Obezbeđeni rezervni delovi.

Vršimo redovnu kontrolu i zamenu dotrajalih delova.

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV