PANASONIC KX-TE82483 Kartica za 3 telefonske linije i 8 hibridnih lokala

PANASONIC KX-TE82483 Kartica za 3 telefonske linije i 8 hibridnih lokala

Kartica za 3 telefonske linije i 8 hibridnih lokala ( moguće je instalirati analogne telefone i sitemske telefone )Panasonic KX-TE82483CE se instalira na telefonskim centralama Panasonic KX-TES824

 

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV