PANASONIC KX-TEM824 osnovna konfiguracija 6 ulaznih linija 16 lokala

 • Kapacitet sistema KX-TEM824 CE: 6 ulaznih linija i 16 lokala
 • Max. kapacitet sistema: 8 ulaznih linija i 24 lokala (16:hybrid, 8:SLT)
 • Prikaz broja pozivaoca – Caller ID – na lokalima
 • Mogućnost ugradnje kartice za identifikaciju dolznih poziva
 • Caller ID kartica ( KX-TE82493 ili KX-TE82494 , kartica za 3 ulazne linije, posebno se kupuje)
 • DISA kartica s pozdravnom porukom (OGM – 180sec)
 • Remote modem
 • Ravnomerna raspodela poziva po lokalima (UCD)
 • Prosleđivanje poziva (Call forwarding)
 • Način rada: dan/noć/ručak
 • Podržava konferencijski razgovor 5 sagovornika
 • Nadzor prostorije preko telefona (room monitor)
 • Poruka o odsutnosti
 • Ograničavanje trajanja poziva (1-32 minute)
 • Mogućnost priključivanja do 4 portafona
 • Kontrola prometa (SMDR)
 • Telefonske centrale Panasonic montiramo u svim gradovima Srbije

 

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV