Ringla Fi 145 1000W

Cena (EUR): 270
* U cenu nije uračunat PDV