PANASONIC KX-TDA0180 Kartica LCOT8 za 8 ulaznih linija za centrale KX-TDA100 i KX-TDA200

Panasonic LCOT8 Kartica  KX-TDA0180 proširenje za 8 analognih linija

Panasonic KX-TDA0180 instalira se na telefonskoj centrali
Panasonic KX-TDA100 i KX-TDA200 .

 

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV