SERVIS I USLUGE

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
  • Strana 1 od 2
  • 1
  • 2
  • >
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
SFK001 Fiskalizacija kase Pozvati!
SFK002 Besplatna obuka za rad na fiskalnoj kasi i GPRS uređaju Pozvati!
SFK003 Servis fiskalnih kasa i GPRS uređaja Pozvati!
SFK004 Redovan tehnički pregled fiskalne kase Pozvati!
SFK005 Unos artikala u kasu Pozvati!
SFK006 Promena adrese poreskog obveznika Pozvati!
SFK007 Podešavanje vremena na fiskalnoj kasi Pozvati!
SFK008 Promena poreskih stopa Pozvati!
SFK009 Redovna zamena fiskalne memorije Pozvati!
SFK010 Defiskalizacija kase Pozvati!
SFK011 Setovanje parametara za GPRS terminal Pozvati!
SFK012 Aktiviranje SIM kartice Pozvati!
SFK013 Zahtev za sklapanje novog ugovora sa MTS Pozvati!
SFK014 Zahtev za povećanje broja linija za MTS Pozvati!
SFK015 Zahtev za smanjenje broja linija za MTS Pozvati!
SFK016 Zahtev za promenu podataka u Ugovoru sa MTS Pozvati!
SFK017 Zahtev za raskid Ugovora sa MTS Pozvati!
STEL001 Otklanjanje kvara na kućnoj telefonskoj instalaciji Pozvati!
STEL002 Izvođenje nove kućne telefonske instalacije Pozvati!
STEL003 Otklanjanje kvara na telefonskim vazdušnim vodovima Pozvati!
  • Strana 1 od 2
  • 1
  • 2
  • >
* U cenu nije uračunat PDV