Servis i održavanje kućnih telefonskih centrala

Servisiramo i održavamo sve tipove kućnih telefonskih centrala marke

„PANASONIC“

Na gornjim fotografijama je prikazan servis telefonske centrale Panasonic KX-TDA100.Uz centralu je prikazana i njena prateća oprema Gateway uređaji i rezervno napajanje.


Vršimo defektažu kvara,popravku ili zamenu delova i programiranje.

Servis i održavanje se obavlja po pozivu ili po Ugovoru o održavanju.

Obezbeđeni rezervni delovi.

Prijava kvarova:
011-6161-677
011-6164-283
011-6164-295
011-6166-608

e-mail:office@fet.rs

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV