Telefonija

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000075 TK59 30x4x0.8 GM Pozvati!
TK000076 TK59 35x4x0.8 GM Pozvati!
TK000077 TK59 40x4x0.8 GM Pozvati!
TK000078 TK59 45x4x0.8 GM Pozvati!
TK000079 TK59 50x4x0.8 GM Pozvati!
TK000080 TK59 60x4x0.8 GM Pozvati!
TK000081 TK59 75x4x0.8 GM Pozvati!
TK000082 TK59 100x4x0.8 GM Pozvati!
TK000083 TK59 125x4x0.8 GM Pozvati!
TK000084 TK59 150x4x0.8 GM Pozvati!
TK000085 TK59 175x4x0.8 GM Pozvati!
TK000086 TK59-U (KATALOG) Pozvati!
TK000087 TK59-U 1x4x0.4 Pozvati!
TK000088 TK59-U 3x4x0.4 Pozvati!
TK000089 TK59-U 5x4x0.4 Pozvati!
TK000090 TK59-U 10x4x0.4 Pozvati!
TK000091 TK59-U 15x4x0.4 Pozvati!
TK000092 TK59-U 20x4x0.4 Pozvati!
TK000093 TK59-U 25x4x0.4 Pozvati!
TK000094 TK59-U 30x4x0.4 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV